ขั้นตอนการให้บริการ

Login Form

คู่มือการให้บริการประชาชน

ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนสำหรับผู้ป่วยที่รับยาฉีดเคมีบำบัด

1. รอรับเอกสารพร้อมคิวฉีดยาเคมี จากพยาบาลรับคำสั่งแพทย์ที่เคาน์เตอร์ 2  โดยพยาบาลจะตรวจสอบขนาด ชนิด จำนวนยา และรอบการให้ยา ตามแผนการรักษาของแพทย์ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

2. ยื่นเอกสารคิดราคายาที่ห้องจ่ายยานอก พร้อมรอรับเอกสารในการไปชำระค่ายาและค่าบริการที่ห้องการเงิน

3. รอรับยาที่ห้องจ่ายยานอก

4. นำยา/เอกสาร ที่รับมาวางในตะกร้าหน้าหน่วยงานเคมีบำบัด (หน้าลิฟท์) และนั่งรอเรียกชื่อ - สกุล บริเวณหน้าห้องฉีดยาเคมีบำบัด

5. พยาบาลดำเนินการตรวจสอบยา/เอกสารที่ผู้ป่วยนำมาวางให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการรักษาของแพทย์  โดยการตรวจสอบทีละรายการ  ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที

6. ลำเลียงยา/เอกสาร ใบคำสั่งแพทย์ที่ตรวจสอบแล้ว   ส่งมอบให้เภสัชกรเป็นผู้เตรียมยาตามลำดับคิว

7. เภสัชกรดำเนินการเตรียมยาเคมีตามขั้นตอน  พร้อมตรวจสอบยาที่จัดเตรียมแล้ว    โดยเภสัชกรอีกท่านหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลา 15 -20 นาที ต่อผู้ป่วย 1 ราย

8. เจ้าหน้าที่เรียกผู้ป่วยติดป้ายสีสัญลักษณ์ที่หน้าอก  สำหรับผู้ป่วยฉีดยาแต่ละรายต้องได้รับการวัดสัญญาณชีพก่อนฉีดยาเคมีบำบัด

9. พยาบาลผู้ฉีดยาเคมี  ตรวจสอบรายการยาเคมีจากเภสัชกรอีกครั้งให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแผนการรักษาของแพทย์ ก่อนดำเนินการฉีดยาให้กับผู้ป่วยแต่ละราย

10. พยาบาลผู้ฉีดยาเคมี จะใช้เวลาฉีดยาเคมีให้กับผู้ป่วยแต่ละราย ประมาณ 15 นาที ถึง 4 ชั่วโมง แล้วแต่ชนิดของยาเคมีที่แพทย์วางแผนการรักษาให้

11. สำหรับผู้ป่วยใหม่ทุกรายที่รับการฉีดยาเคมีบำบัดเรียบร้อยแล้ว  จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองระหว่างรักษาด้วยยาเคมีบำบัด  โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 15 นาที

หมายเหตุ    ผู้รับบริการฉีดยาเคมีบำบัดทุกท่าน  หากไม่ได้รับการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าว หลังจากนำยา/เอกสาร มาวางลงในตะกร้า (หน้าลิฟท์) ที่จัดไว้ให้ ภายในเวลา 30 นาที  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบด้วย

               
        หากสงสัยในขั้นตอนใด กรุณาติดต่อสอบถามพยาบาลที่เคาน์เตอร์เบอร์ 2

 

จากงานพยาบาลผู้ป่วยนอกเคมีบำบัด

 

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

ระบบผ่าตัด online

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

งบทดลองประจำเดือน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0404421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
132
940
2410
4944
14321
373067
404421

Your IP: 52.201.27.211
Tue, 19 Mar 2019 19:45:05 +0000

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร