ขั้นตอนการให้บริการ

Login Form

คู่มือการให้บริการประชาชน

ประชาสัมพันธ์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกวดราคาจ้างเหมารถตรวจเต้านม (Mobile Mammography) ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ราคากลางจ้างเหมารถตรวจเต้านม (Mobile Mammography)
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกาศประกวดราคา(e-bidding)จ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยาคลินิก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ราคากลางจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยาคลินิก
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการส่งต่อทางพยาธิวิทยาคลินิก    
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดเก็บ ขนย้าย กำจัดยะเคมี ขยะติดเชื้อและน้ำยาห้องปฏิบัติการ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ราคากลางจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดเก็บ ขนย้าย กำจัดยะเคมี ขยะติดเชื้อและน้ำยาห้องปฏิบัติการ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดเก็บ ขนย้าย กำจัดยะเคมี ขยะติดเชื้อและน้ำยาห้องปฏิบัติการ    
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสี ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ราคากลางเครื่องผลิตสารกัมมันตรังสี
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new ราคากลางบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย
ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบหลอด LED ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบหลอด LED รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเตียงผ่าตัด
ราคากลางโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แบบหลอด LED ราคากลางเตียงผ่าตัด
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ จำนวน 6 หมวด ราคากลางอาหารคนไข้
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกรมมาหลายระนาบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
ประกาศประกวดราคาเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสีและชุดคำนวนคุณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสีและชุดคำนวนคุณภาพ
ราคากลางเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสีและชุดคำนวนคุณภาพ   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศประกวดราคาเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนสามแก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนสามแก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก
ราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อนสามแก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก    
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษามะเร็งด้วยความร้อน (Hyperthermia) ระบบ Radio Frequency ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเครื่องรักษามะเร็งด้วยความร้อน (Hyperthermia) ระบบ Radio Frequency
ราคากลางเครื่องรักษามะเร็งด้วยความร้อน (Hyperthermia) ระบบ Radio Frequency    
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์และระบบตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งการฉายรังสีแบบเรียลไทม์ในเทคนิคการฉายรังสีแบบ4มิติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ราคากลางชุดอุปกรณ์และระบบตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งการฉายรังสีแบบเรียลไทม์ในเทคนิคการฉายรังสีแบบ4มิติ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์และระบบตรวจสอบความถูกต้องตำแหน่งการฉายรังสีแบบเรียลไทม์ในเทคนิคการฉายรังสีแบบ4มิติ    
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด
ราคากลางเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด    
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 
ราคากลางเครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารชนิดอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์    
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ
ราคากลางเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบ    
       

 

 

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

งบทดลองประจำเดือน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0304636
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
52
581
1410
4018
8597
279997
304636

Your IP: 54.92.163.105
Tue, 16 Oct 2018 18:47:52 +0000