Login Form

Clinical trial
1. บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย Clinical trial
2. บันทึกข้อความเสนอโครงการวิจัย Non clinical
แบบเสนอโครงการวิจัย
รายละเอียดโครงการวิจัย แบบ ว-1ด ปี 60

 

Descriptive
1. แนวทางการเขียนโครงร่างวิจัย
2. คำอธิบาย วช.
4.ขอส่งค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
5. แบบฟอร์มการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย
6. แบบอนุมัติรับรองโครงการวิจัย
7. เเบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการวิจัย
8. เอกสารขอปรับเปลี่ยนโครงการวิจัย
9. เอกสารต่ออายุโครงการวิจัย
10. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
11. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง
12. ขอแจ้งปิดโครงการวิจัย
ขั้นตอนการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อเข้ารับพิจารณาEC

ระบบ OPD Online

ศูนย์รับส่งต่อ

งบทดลองโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

กลุ่มงานเภสัชกรรม

แบบฟอร์มเสนอวิจัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

0149810
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All_Days
30
776
1926
1985
5942
136441
149810

Your IP: 54.224.230.51
Wed, 20 Sep 2017 21:51:24 +0000